Cita Blog

12 de setembre, 2005

L'estiu de 1914 jo tenia dinou anys i era mig asmàtic, mig pacifista i mig escriptor. Mig asmàtic: tossia la meitat que els malats però el doble que els sans. Mig pacifista: perquè en realitat jo era massa tou per militar contra les guerres, només estava en contra de participar-hi. Mig escriptor: la paraula escriptor és massa pretensiosa, i fins i tot quan dic "mig escriptor" exagero. Em dedicava a escriure llibres per encàrrec. O sigui, era un negre literari.

Pandora al Congo. Albert Sánchez Piñol.

Trobat per Marcus.